Kontakt.

KOMUNIKACIJSKI LABORATORIJ d.o.o.
Ulica grada Vukovara 5/1
10 000 Zagreb, Hrvatska

MBS: 010062626
OIB: 27606172972
IBAN: HR5424020061100474144, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka
Uprava društva: direktorica Manuela Šola
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.

office@komunikacijskilaboratorij.com

tel: +385 1 4852 846
fax: +385 1 4852 847
gsm: +385 91 3508 353

Javite nam se!

#samojako