Odnosi s

javnošću

Razvijamo odnose i upravljamo komunikacijama između
organizacija i njihovih javnosti. U strateškom planiranju
fokusiramo se na usklađivanje poslovnih i komunikacijskih
ciljeva te izgradnju reputacije klijenta u odnosu s dionicima.

Pogledajte radove

Organizacija

događanja

Od manjih događanja do velikih evenata. Od kreative do
izvedbe. Naš iskusni tim ima veliko iskustvo u produkciji
evenata i kreiranju iskustva i atmosfere. Cilj nam je organizacija
događanja s uključenom/angažiranom publikom koja će
o svom iskustvu pričati i dalje.

Pogledajte radove

Digitalne

komunikacije

Bez obzira na to je li riječ o offlineu ili onlineu, i dalje u središte
stavljamo integriranu komunikaciju, kvalitetan sadržaj i
stvaranje priča. Naši su digitalci iskusni stručnjaci koji
pomažu brendovima stvarati zajednice i uspješno
komunicirati na digitalnim kanalima.

Pogledajte radove

Crisis

Simulation

Crisis Simulation je trening koji pruža jedinstveno iskustvo
proživljavanja krize u simuliranom okruženju.
Ovaj trening vas priprema na krizu prije nego se
ona zaista dogodi.

Pogledajte radove
Komunikacija. I točka.
Tražim agenciju Tražim posao