Business

„Ljudi, temelj poduzetničkog uspjeha“

Danas je u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca održan okrugli stol „Ljudi, temelj poduzetničkog uspjeha“ u organizaciji agencije za savjetovanje u ljudskim resursima i potragu za kadrovima Selectio. Tema panela bila je upravljanje ljudskim resursima u malim i srednjim poduzećima u sklopu QHR projekta, a kao gošća je sudjelovala i Manuela Šola, u ime agencije Komunikacijski laboratorij. Projekt QHR predstavlja metodu kroz koju organizacije mogu dijagnosticirati slabosti i snage u upravljanju zaposlenicima, a u analizi je sudjelovao i Komunikacijski laboratorij zajedno s još devet kompanija.

U raspravi o važnosti strukturiranog upravljanja ljudskim potencijalima sudjelovali su i Ana Majetić, članica uprave tvrtke DOK-ING, Alan Sumina, direktor tvrtke Nanobit, Nikola Kapraljević, direktor i partner tvrtke Infinum i Goran Mirković, direktor tvrtke AVL-AST.

Tijekom dinamične razmjene iskustava, Manuela Šola je istaknula kako sve organizacije prolaze razvojnu fazu koja je ponekad izazovna, kako treba biti svjestan pogrešaka ali i dobivenog iskustva koje dolazi s godinama te dodala: „Kako bi se organizacija mogla promijeniti, morala sam se prvenstveno promijeniti ja kao managerica, a samim time promijeniti i internu komunikaciju. Promjena kulture agencije i uvođenje polugodišnje evaluacije, kako managementa tako i zaposlenika, promijenilo je klimu kompanije“.

Na kraju panela, Manuela je zaključila kako napori koje ulažemo u ljudske resurse direktno utječu na profitabilnost kompanije.

Galerija