Business

Osvojili smo Grand PRix

Hrvatsko udruženje za odnose s javnošću (HUOJ) dodelilo je godišnje nagrade Grand PRix za najbolje kampanje u odnosima s javnošću u 2015. godini. U finale izbora ušli smo sa dve kampanje: Najbolji posao (Travopazitelj) za klijenta Husqvarna u kategoriji Prilagođavanje globalne kampanje i Doručak u McDonalds u kategoriji mala i srednja preduzeća.

Srećni smo i ponosni što je uprkos jakoj konkurenciji upravo kampanja Najbolji posao (Travopazitelj) osvojila Grand PRix 2015. godine.