• Odnosi s javnošću
 • Organizacija događaja
 • Digitalne komunikacije
 • Odnosi s javnošću

  Osmišljavanje komunikacijske strategije, istraživanje, planiranje i sprovođenje planova u svrhu unapređenja slike koju organizacija, pojedinac ili institucija uživa u javnosti.

  Organizacija događaja

  Događaji su najdirektniji način na koji ciljne javnosti mogu doživeti jedinstveni svet proizvoda ili kompanije. Kombinacija iskustva, kreativnosti i planiranja je ono što razlikuje uspešan događaj od neuspešnog. Naš iskusni tim stručnjaka ima široko iskustvo u organizaciji događaja.

  Dobar događaj će iskoristiti sve tehničke i kreativne aspekte kako bi ostvario posebnu atmosferu koja će podstaći povezanost između brenda i ciljne javnosti, preneti sve ključne poruke i uticati na prepoznatljivost brenda.

   

  Digitalne komunikacije

  Novi mediji su u potpunosti izmenili sliku sveta, a odnosi s javnošću dobili su novu arenu u kojoj nastupaju. Tu se prvenstveno misli na društvene mreže, blogove i forume, a oni predstavljaju samo deo online odnosa s javnošću. Biranje ključnih reči, plasiranje poruka i saradnja sa medijima u toj sferi postali su samo jedan od aspekata posla svakog stručnjaka za odnose s javnošću, pa tako i naše agencije.

  Danas je digitalna komunikacija deo osnovne pismenosti svakog komunikacijskog stručnjaka, a pravovremeno prenošenje poruka preduslov uspešnih komunikacijskih kampanja. Kako je komunikacija danas nedeljiva, tako su i njeni stručnjaci integralni deo odnosa s javnošću. Iz tog razloga, digitalni stručnjaci Komunikacijskog laboratorija rade zajedno sa PR savetnicima kako bi ispunili cilj – ključne poruke preneli putem svih relevantnih kanala, osmislili integrisanu komunikacijsku strategiju, pronašli sve vaše ciljne javnosti i s njima uspostavili kvalitetne odnose i dvosmernu komunikaciju!