Organizacija događaja

Team Visa

Konferencija za medije povodom predstavljanja sestara Zaninović kao ambasadorki Tima Visa za Olimpijske igre. (februar, 2012.)