Organizacija događaja

Razvojna agencija – ,,Dan zelenih ideja i investicija“

Organizacija konferencije „Dan zelenih ideja i investicija – tehnički seminar i lokalni B2B događaj“ za preduzetnike i investitore „zelenih“ projekata u sklopu međunarodnog projekta ECOFUNDING. (februar, 2015.)

Gallery