Organizacija događaja

Neuroth – otvaranje centra

Događaj povodom otvaranja prvog Neuroth centra slušnih pomagala u Hrvatskoj. (oktobar, 2011.)