Organizacija događaja

EBRD – ,,Women in business“

Organizacija konferencije projekta ,,Women in Business” Business Advisory Services programa Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Hrvatskoj, u Muzeju savremene umetnosti. Na konferenciji su predstavljeni rezultati programa i aktivnosti planirane za predstojeće razdoblje, a otvorio ju je Gordan Maras, ministar preduzetništva i obrta. (mart, 2014.)