Organizacija događaja

Helios osiguranje – 20. godišnjica

Organizacija dvodnevnog događaja povodom obeležavanja 20. godišnjice Helios osiguranja na hrvatskom tržištu. (novembar, 2011.)