Organizacija događaja

Konferencija ,,EU za mlade“

Za klijenta Predstavništvo Evropske komisije u Hrvatskoj organizovali smo konferenciju ,,EU za mlade“ u prostoru Muzičke akademije u Zagrebu. Cilj konferencije bio je informisati studente, mlade nezaposlene osobe i mlade preduzetnike o mogućnostima zapošljavanja i stažiranja, kao i prilikama za usavršavanje koje nude EU fondovi kroz dve tematske panel rasprave.