Organizacija događaja

Chivas After Cannes 2013

Tradicionalni V.I.P. gala event povodom promocije Chivasa kao jednog od glavnih partnera filmskog festivala u Kanu. (jun, 2013.)