Organizacija događaja

Chivas After Cannes 2012

Tradicionalni V.I.P. gala događaj povodom promocije Chivas-a kao jednog od glavnih partnera filmskog festivala u Kanu. (maj, 2012.)