Organizacija događaja

Chivas After Cannes 2011

Tradicionalni V.I.P. gala event povodom promocije Chivas-a kao jednog od glavnih partnera filmskog festivala u Kanu. (maj, 2011.)

Gallery