Press

“Agencije za odnose s javnošću moraju biti regionalno prisutne”

Marketing magazin, specijaliziran marketinški magazin u Sloveniji, objavio je intervju s Manuelom imena “Agencije za odnose s javnošću moraju biti regionalno prisutne”.

U intervjuu je komentirala potrebu za širenjem poslovanja na druga tržišta, važnosti odabira pravih komunikacijskih kanala za prijenos određene poruke te izazove s kojima se u današnje vrijeme suočava struka.

Galerija