Organizacija događaja

Team Visa

Konferencija za medije povodom predstavljanja sestara Zaninović kao ambasadorica Tima Visa za Olimpijske igre. (Veljača, 2012.)