Organizacija događaja

Tele2 – Revolucija

Organizacija događaja povodom predstavljanja nove, revolucionarne tarife operatera Tele2. (Ožujak, 2012.)

Galerija