Organizacija događaja

Razvojna agencija – “Dan zelenih ideja i investicija”

Organizacija konferencije „Dan zelenih ideja i investicija – tehnički seminar i lokalni B2B događaj“ za poduzetnike i investitore „zelenih“ projekata u sklopu međunarodnog projekta ECOFUNDING. (Veljača, 2015.)

Galerija