Organizacija događaja

Neuroth – otvorenje centra

Događaj povodom otvorenja prvog Neuroth centra slušnih pomagala u Hrvatskoj. (Listopad, 2011.)