Organizacija događaja

McDonald’s StartUP 2017

Za McDonald’sove zaposlenike organi zirali smo “StartUp 2017 konferenciju” u Poreču. Bio je to lijep spoj edukacije i zabave. (Siječanj, 2017.)