Organizacija događaja

McDonald’s – otvorenje novog odjela u Klaićevoj bolnici

U Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj otvoren je novouređeni drugi kat pedijatrije, a otvorili su ga sanacijski upravitelj Klinike dr. Zoran Bahtijarević i ministar zdravlja Siniša Varga, u prisustvu direktora McDonald’sa u Hrvatskoj, Pavela Pavličeka i ostalih donatora. No, upravo je McDonald’s bio jedan od ključnih donatora koji su pomogli u uređenju. Projektom koji je trajao dva mjeseca poboljšani su uvjeti za boravak djece i roditelja, kao i smještajni kapaciteti. (Listopad, 2015.)

Galerija