Organizacija događaja

Helios osiguranje – 20. obljetnica

Organizacija dvodnevnog događaja povodom obilježavanja 20. obljetnice Helios osiguranja na hrvatskom tržištu. (Listopad, 2011.)

Galerija