Organizacija događaja

Chivas After Cannes 2013

Tradicionalni V.I.P. gala event povodom promocije Chivasa kao jednog od glavnih partnera filmskog festivala u Cannesu. (Lipanj, 2013.)