Business

Novi trendovi u odnosu agencije i klijenta

Novi trendovi u komunikacijama i tehnologiji, nove okolnosti na tržištu, rezanje budžeta, najspominjanija riječ u zadnjih 5 i više godina = RECESIJA, ulazak Hrvatske u EU….. Sve su to okolnosti koje su bitno utjecale i mijenjale dinamiku i prirodu odnosa između klijenata i agencija. Komunikacijski laboratorij u svom portfelju klijenata ima različite kompanije – od domaćih do globalnih kompanija (10 klijenata s liste 100 najvrjednijih globalnih brendova prema bestglobalbrands.com) te je vrlo izložena kako lokalnim tako i globalnim promjenama i novim okolnostima na tržištu.

Osim zbog sveprisutne krize i recesije najviše promjena smo osjetili ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju gdje sa svojih nešto više od 4 milijuna stanovnika i niskom platežnom moći spadamo u tržišta s niskim potencijalom pa su sukladno tome i velike globalne kompanije prilagodile pristup našem tržištu. Neki klijenti su se čak i povukli sa tržišta, neki su srezali budžete za komunikacijske aktivnosti (ali nisu srezali očekivanja i targete J), neki su smanjili svoje lokalne timove pa sada nemamo više lokalnu osobu u Hrvatskoj sa strane klijenta koja je fokusirana na naše tržište već pričamo sa klijentima koji sjede u Varšavi, Pragu ili Londonu te od tamo koordiniraju 5 ili više zemalja od kojih je Hrvatska u pravilu najmanja pa je u skladu s tim i fokus na naše tržište puno manji u usporedbi s ostalim tržištima… Kako bi se prilagodile ovim novim okolnostima i nastavile pružati komunikacijske usluge koje ostvaruju ili pomažu ostvarivanju poslovnih ciljeva klijenata, agencije su uvele različite promjene u strukturi timova, uslugama, procesima i načinu poslovanja.

U nastavku izdvajam neke po meni od najbitnijih segmenata za uspješno funkcioniranje agencije i klijenata u novim okolnostima.

Povjerenje

Povjerenje se gradi i jača sa svakom uspješnom kampanjom ali i transparentnim, fer i profesionalnim odnosom s obje strane. Međusobno povjerenje je posebno bitno u ovim okolnostima kada klijenti često nemaju luksuz vremena i resursa da svakodnevno komuniciraju s agencijama i da su upoznati sa svakim detaljem kampanje. Agencije se trebaju ponašati kao filijale klijenta na lokalnom tržištu, a da bi se tako mogle ponašati klijenti im trebaju dati povjerenje i određenu autonomiju pri donošenju odluka kako bi se iskoristila lokalna ekspertiza i puni potencijal agencijskih stručnjaka. Zdrav odnos koji se temelji na povjerenju omogućuje uključivanje agencije u sve segmente poslovanja klijenta, od faze strateškog planiranja pa do implementacije, postavljanja ciljeva i provođenja komunikacijskih planova.

 

Fokus na bitno

To se odnosi na sve segmente poslovanja, od međusobne komunikacije, brzog donošenja odluka s obje strane do izbora najefikasnijeg alata za ostvarivanje dogovorenih ciljeva.

Potrebno je donositi brze odluke fokusirane na rješavanje problema i vrlo jasno ih komunicirati kako bi se maksimizirala efikasnost i minimaliziralo rasipanje resursa. Manje je više je često dobitna mantra u današnjim hektičkim uvjetima poslovanja.

Proaktivnost

Proaktivnost je izuzetno bitna pri upravljanju kampanjama ali i u komunikaciji s klijentom kako bi se odabrao pravi alat za određeni tip kampanje, pravovremeno reagiralo, fokusiralo na bitno i ostvarili željeni rezultati. Proaktivne agencije ne “odrađuju” posao već se ponašaju kao savjetnici i produžena ruka klijenta, brinu o interesu klijenta u svakom trenutku, prilagođavaju klijentu i olakšavaju mu svakodnevni život. Također, proaktivne agencije kontinuirano osluškuju tržište te prilagođavaju svoje poslovanje i usluge najnovijim trendovima.

 

Izlazak iz zone komfora

Promjene su stalne i nikada brže te one agencije i klijenti koji su dovoljno fleksibilni i koji se brzo prilagođavaju tim promjenama imaju puno veće šanse da iskoriste nove okolnosti i trendove u poslovanju i komunikacijama. Naravno, agencije su u tom odnosu stranka koja pruža uslugu te se od njih primarno očekuje da prilagode svoje procese, komunikaciju, usluge… te da preispituju način poslovanja koji će na najbolji mogući način utjecati na dosezanje poslovnih ciljeva klijenta. S druge strane i klijenti moraju biti spremni na prilagodbu vlastitih procesa i ustaljenih načina poslovanja kako bi izvan zone komfora ugrabili nove prilike na tržištu.

 

Partnerski odnos

Partnerski odnos znači win win situaciju i za agenciju i za klijenta. Za zdrav partnerski odnos bitno je da klijent razumije kako je agencijski cilj ostvariti pozitivne rezultate za njegovo poslovanje, a istovremeno ostvarivati poslovne ciljeve agencije. Da bi se postigao takav odnos važno je da klijent i agencija transparentno komuniciraju i razumiju međusobne poslovne modele i ciljeve.

U svakom slučaju, trendovi su brzih promjena te je potrebno preispitati ustaljene procese, pravila funkcioniranja, definiranje targeta kampanja, brifiranje, izvještavanje, davanje feedbacka… i sve ono što čini taj odnos između agencije i klijenta kako bi rezultati komunikacijskih aktivnosti još bolje pridonosili ostvarivanju zajedničkih poslovnih ciljeva.

Koje trendove u agencijskom poslovanju ste vi uočili ili ih već primjenjujete?